Forlagsdirektør P. Lindholt og hustru fru Ruth Lindholts legat

Legatet er tiltænkt svagsynede og giver mulighed for støtte til indkøb eller anskaffelse af hjælpemidler eller andet til støtte for den eller de pågældende udvalgte trængende svagsynede.
En forudsætning for støtte er, at synsbrøk m/brille eller kontaktlinse er oplyst og at ansøger er stærkt svagsynet uden dog at være medlem af Dansk Blindesamfund.
Legatet kan altså ikke yde støtte til personer, der pr. definition er blinde (ser 6/60 eller derunder).
Legatet uddeles normalt ikke i portioner over 5.000 kr.
Ansøgningsfrist er 5. november.
Meddelelse om bevilling eller afslag kan først forventes i slutningen af december måned.
Bestyrelsen består af Institutchef, afdelingsleder samt overlæge og optiker fra Kennedy Centret (tidl. Statens Øjenklinik).

Fondens formål er at yde støtte til uddannelse af blinde børn og unge.
Støtte fra fonden ydes fortrinsvis til ansøgere, der i forvejen er i kontakt med Instituttet for Blinde og Svagsynede.

For at få ansøgningsskema tilsendt, kontakt:

IBOS
Rymarksvej 1
2900  Hellerup  
Tlf. 39 45 25 45
eller skriv via www.ibos.dk  

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK