FDDB deler domicil med 25 andre organisationer i Handicaporganisationernes Hus. Her er det åbne atrium med grønne planter
FDDB deler domicil med 25 andre organisationer i Handicaporganisationernes Hus. Her er det åbne atrium med grønne planter

Om FDDB

FDDB – for dig der har problemer med både syn og hørelse …

Foreningen Danske DøvBlinde er en brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for døvblinde og synshørehæmmede i alle livets forhold. Vi modvirker isolation for synshørehæmmede / døvblinde og arbejder for bedre tilgængelighed både fysisk og digitalt. Vi arbejder for lige vilkår og bedre muligheder for at deltage på lige fod med andre i samfundet. FDDB er for personer, som er døvblindblevne, dvs. har mistet de to vigtige sanser helt eller delvist på et tidspunkt i livet, hvor de har udviklet enten tale- eller tegnsprog. Mange har levet som delvist seende og hørende, indtil fx en fremadskridende gen-sygdom eller andet har givet så nedsat syn og hørelse, at det er gået ud over arbejdsforhold og sociale muligheder. Er man født døvblind eller har mistet sanserne før sprog-udviklingen, hører man til i Danske Døvblindfødtes Forening.  

Én forening - to sprog 

FDDB er oprettet af døvblinde i 1987 og ledes af døvblinde. Foreningen rummer både tale- og tegnsprog, da medlemmerne har forskellige kombinationer af syns- og hørenesættelse. Nogle er døve med synsrest, andre er blinde med hørerest, nogle har nedsættelser på begge sanser og kan både høre og se lidt under de rette omstændigheder med hjælpemidler, og nogle er helt døve og blinde.

I FDDB er der fokus på god kommunikation og tolkning, gode forhold på forstærker-anlæg som teleslynge, og klar og tydelig tale. I FDDB har man lov at sige 'hva'behar'? ligeså mange gange, det er nødvendigt. Alle skal kunne følge med, og vi tilbyder hele året rundt mange sociale arrangementer, både for talebrugere og tegnsprogsbrugere. Det årlige højdepunkt er foreningens sommermøde, hvor også landsmødet finder sted. Her vælges bestyrelsesmedlemmer, medlemmerne drøfter generelle sager og lægger de overordnede linjer for foreningen.  

FDDB har i dag næsten 450 medlemmer. Tallet spænder fra børn og til ældre på helt op til 100 år. 

Her på foreningens hjemmeside kan du finde information om døvblindhed, kommunikation, om vores værdier, politiske mærkesager, læse om årets arrangementer i kalenderen, tilmelde dig digitalt og meget mere. Du kan også finde en side med nyttige links, og du kan søge om optagelse i foreningen via en digital formular.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til FDDBs sekretariat.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau