Vi er her for alle, som har problemer med både syn og hørelse.  Vi tager hensyn med god kommunikation og teknologiske løsninger i højsædet og kæmper for lige muligheder for døvblinde. MELD DIG IND og bliv en del af et miljø, hvor alle kan følge med
Vi er her for alle, som har problemer med både syn og hørelse. Vi tager hensyn med god kommunikation og teknologiske løsninger i højsædet og kæmper for lige muligheder for døvblinde. MELD DIG IND og bliv en del af et miljø, hvor alle kan følge med

Om FDDB

FDDB – for dig der har problemer med både syn og hørelse …

Foreningen Danske DøvBlinde er en brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for døvblinde og synshørehæmmede i alle livets forhold. Vi modvirker isolation for synshørehæmmede / døvblinde og arbejder for bedre tilgængelighed både fysisk og digitalt. Vi arbejder for lige vilkår og bedre muligheder for at deltage på lige fod med andre i samfundet. FDDB er for personer, som er døvblindblevne, dvs. har mistet de to vigtige sanser helt eller delvist på et tidspunkt i livet, hvor de har udviklet enten tale- eller tegnsprog. Mange har levet som delvist seende og hørende, indtil fx en fremadskridende gen-sygdom eller andet har givet så nedsat syn og hørelse, at det er gået ud over arbejdsforhold og sociale muligheder. Er man født døvblind eller har mistet sanserne før sprog-udviklingen, hører man til i Danske Døvblindfødtes Forening.  

Én forening - to sprog 

FDDB er oprettet af døvblinde i 1987 og ledes af døvblinde. Foreningen bruger både tale- og tegnsprog. Nogle medlemmer er døve med synsrest, andre er blinde med hørerest, nogle har nedsættelser på begge sanser og kan både høre og se lidt under de rette omstændigheder med hjælpemidler, og nogle er helt døve og blinde. I FDDB er der fokus på god kommunikation og tolkning, gode forhold på forstærker-anlæg som teleslynge, og klar og tydelig tale. Vi tilbyder året rundt mange sociale arrangementer. FDDB har i dag næsten 450 medlemmer. Tallet spænder fra børn til ældre på helt op til 100 år. 

På foreningens hjemmeside kan du finde information om døvblindhed, kommunikation, værdier samt tilmelde dig til arrangementer og kurser. Du kan også finde en side med nyttige link eller søge om optagelse i foreningen via en digital formular. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til FDDBs sekretariat.

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK