Visioner på tolkeområdet

Danske Døves Landsforbund, Foreningen Danske DøvBlinde, Høreforeningen og Danske Døves Ungdomsforbund (brugerorganisationerne i det følgende) har fælles visioner for tolkeområdet for tegnsprogs-, skrive- og døvblindetolkning.

Dokumentet er et resultat af en arbejdsgruppes gennemgang af alle de områder, hvor vores medlemmer oplever barrierer og problemer på tolkeområdet. For hvert problemfelt fremlægges en vision og en række anbefalinger til at løse udfordringerne.

Vores mål er, at døve, døvblinde og mennesker med høretab har samme muligheder som alle andre. Det betyder bl.a. at gruppen skal være i arbejde og have karrieremuligheder, der matcher deres uddannelsesniveau og erhvervserfaringer. Samtidig skal døve, døvblinde og mennesker med høretab have samme adgang til information og kommunikation som deres jævnaldrende i form af tegnsprogstolkning, døvblindetolkning, skrivetolkning, tale-til-tekst og/eller alternative former for kommunikation, herunder også stemme tolkning. Ovenstående mål bakkes op af menneskerettigheder, først og fremmest af:

  • FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD), artikel 4.3, artikel 9, artikel 21.
  • Europa-Parlamentets beslutning af 23. november 2016 om tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (2016/2952(RSP), der henviser til, at artikel 21 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, udtrykkeligt forbyder forskelsbehandling på grund af handicap og fastslår, at personer med handicap skal sikres lige deltagelse i samfundet.

Download hele visionspapiret på word eller pdf her på siden

Visioner på tolkeområdet - download word

Visioner på tolkeområdet - download pdf 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK