Værdigrundlag

Vision

Foreningen Danske DøvBlindes vision er at være en målbevidst, brugerstyret interessepolitisk organisation af døvblinde/synshørehæmmede, der arbejder for synliggørelse og inklusion i samfundet, og at være et livgivende samlingspunkt og netværk for organisationens medlemmer i hverdagen.

 

Indsatsområder
 • At være talerør og med/modspiller i alle politiske beslutningsprocesser, der angår døvblinde.
 • At skabe opmærksomhed i samfundet omkring døvblindhed gennem information, aktion og vidensformidling.
 • At opspore, informere og inkludere potentielle medlemmer i foreningens aktiviteter.
 • At skabe sociale netværk med aktiviteter, udvikling og uddannelse.
 • At sikre tilgængelighed på alle livsområder, således at døvblinde kan deltage aktivt og ligeværdigt i samfundslivet.
 • At modvirke tendenser til samfundsmæssig og menneskelig eksklusion og isolation.

 

Kerneværdier
 • Ligeværd som mennesker og lige muligheder i samfundet.
 • At være en troværdig samarbejdspartner.
 • Mangfoldighed og rummelighed. Der skal være plads til alle døvblinde uanset funktionsevne og kommunikationsform.
 • Åbenhed, dialog og gensidig respekt indadtil og udadtil.
 • At skabe rum til døvblindes forskellige kommunikationsformer, således at alle kan deltage ligeværdigt.
 • At styrke og udvikle døvblindes selvhjulpenhed.
 • Bæredygtigt sammenhold gennem fokus på den fælles sag.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK