Verdensforbundet for DøvBlinde (WFDB)

Verdensforbundet af Døvblinde (på engelsk The World Federation of the Deafblind) blev stiftet i 2001 og er døvblindes samlede stemme på verdensplan. Præsidenten for verdensforbundet var i mange år danskboende Lex Grandia, der var en fremragende repræsentant for døvblindes rettigheder. 

Verdensforbundet af Døvblinde (WFDB) er en græsrods-organisation, der fungerer som stemme for alle verdens døvblinde. WFDB's mål er at forbedre døvblindes livskvalitet over hele verden, og et af de vigtigste formål er at opsøge døvblinde og hjælpe med at bryde isolationen. WFDB søger også at sprede information om døvblindhed og om den hjælp og service, døvblinde har behov for, for at kunne leve selvstændige liv. Dertil kommer, at WFDB søger at få døvblindhed anerkendt som et unikt handicap internationalt. I mange lande er selv de mest basale rettigheder for døvblinde ikke-eksisterende, så det er et arbejde, der kræver en stor indsats.   

WFDB har været med til at sætte sit præg på FNs handicapkonvention, der blev vedtaget i 2006, underskrevet af Danmark i 2007 og ratificeret i 2009 - især igennem den daværende præsident Lex Grandia, der i mange år lagde en kæmpe indsats i etableringen af handicapkonventionen gennem sit arbejde i WFDB.

I 2016 underskrev Danmark Tillægsprotokollen, så det er blevet muligt for danske borgere at klage, hvis konventionen ikke overholdes. Læs mere om WFDB på organisationens egen hjemmeside (på engelsk)

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK