Tilgængelighed til rådhuset i din kommune

Generelt om tilgængelighed

Fuld fysisk tilgængelighed til samfundet for døvblinde er et af målene med FDDBs arbejde. FDDB arbejder for, at døvblinde på lige fod med andre kan få adgang til offentlige bygninger, kollektiv transport mm.

FDDBs overordnede politik

• At sikre at regler og standarder for fysisk tilgængelighed bliver fulgt.
• At sikre fuld tilgængelighed gennem bl.a. punktskrift, optimal belysning og skiltning, ledelinjer, teleslynger, vibrationer og lydsignaler.
• At blive hørt i alle væsentlige sager vedrørende fysisk tilgængelighed
• Bedre transportmuligheder

Målet er at døvblinde kan leve så selvstændigt og ligeværdigt et liv som muligt. Det kan blandt andet sikres ved, at der er fuld tilgængelighed til fysiske bygninger og områder.

Om tilgængelighed i kommunen

I kommunen bør døvblinde sikres fuld og lige adgang til rådhuset og borgerservice.
Det er dårlig tilgængelighed, hvis det fx er svært at komme hen til rådhuset, fordi indgangen ofte er spærret af varebiler, eller hvis der ikke er ledelinjer i fortovet udenfor. Det kan også være svært, hvis bussen holder langt fra indgangen, hvis der er dårligt skiltet, eller hvis indgangs-døren til borgerservice går i et med resten af bygningen, så den er svær at se.

Der kan være dårlig tilgængelighed indenfor, hvis receptionen er svær at finde, eller der mangler tydelige markeringer på gulvet, ledelinjer eller store skilte, der viser vej, når man skal finde et lokale. Hvis der hænger alt muligt på væggene indenfor, så man ikke kan bruge dem som støtte, eller man ikke kan skelne mellem malerier og skiltning, så er det også dårlig tilgængelighed.
Der kan være dårlig tilgængelighed i et nummersystem. Hvis der fx hverken er nogen der kalder numre op eller et stort letlæseligt skilt, der viser hvilket nummer man er nået til. Eller man ikke kan få hjælp af personalet. Så ved man ikke, når det er ens tur.
Det er dårlig tilgængelighed, hvis der ikke er teleslynge eller anden hjælp i mødelokalet. Det er også dårlig tilgængelighed, hvis man ikke får teknisk hjælp eller anden støtte til selv at klare et møde med en sagsbehandler, når man har en høre- eller synsrest.

Hvad du kan gøre i valgkampen

Tag på rådhuset og undersøg:

  • Kan man let komme hen til rådhuset/borgerservice?
  • Er hovedindgangen nem at finde og let at komme ind ad?
  • Er det nemt at få hjælp til at komme det rigtige sted hen, når man kommer ind i bygningen?
  • Når du skal tale med en medarbejder, er der så teleslynge i lokalerne (spørg fx i receptionen)?
  • Er det et problem at have tolk med?Når du har undersøgt den fysiske tilgængelighed, og du har en liste over, hvad der kan gøres bedre, så kan du:

  • Skrive et læserbrev til lokalavisen
  • Undersøge hvornår der er valgmøder i kommunen og møde op for at forklare om sagen
  • Kontakte dine lokalpolitikere

Du kan se et eksempel på et læserbrev her  
Du må også gerne kontakte Zen Donen på zen@fddb.dk eller tlf. 29 88 67 11 hvis du gerne vil have hjælp til et læserbrev

 

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK