Dansk døvblind kvinde overrækker fodbolde til døve nepalesiske børn
Dansk døvblind kvinde overrækker fodbolde til døve nepalesiske børn

Projekt i Nepal

Link til film: Blandt døvblinde i Nepal

I 2017 er der lavet en dokumentarfilm om FDDBs arbejde i Nepal

Se filmen Blandt døvblinde i Nepal - klik her

Om projektet i Nepal

FDDB har siden 2013 været involveret i et projekt i Nepal, som primært går ud på at opspore døvblinde, opbygge kapacitet og know-how i de eksisterende organisationer samt oplyse om døvblindes kommunikation og rettigheder. Tidligere har FDDB været involveret i et organisations-opbyggende projekt i UgandaAt etablere samarbejde mellem FDDB og lokale døve- og blindeforeninger er et af de vigtigste formål for Nepal-projektet, som er støttet af midler fra Danida. Projektet startede i 2013, og er i 2015 blevet forlænget til og med 2016.

Med indsatsen vil FDDB bl.a. være med til at sikre, at døvblinde og synshørehæmmede i Nepal får mulighed for at få de samme rettigheder som alle andre. Projektet opsøger døvblindblevne i fire lokale distrikter og hjælper med til at etablere selv-hjælpsgrupper i distrikterne som optakt til en senere landsdækkende indsats, der skal føre til et nationalt døvblindeforbund.

Projektet medvirker også til kapacitetsopbygning i de to organisationer, der på nuværende tidspunkt repræsenterer døvblinde i landet: DAN i Kaski distriktet, der repræsenterer døvblindblevne, og SDBP, forældreforeningen, der repræsenterer døvblindfødte. Projektet uddanner seks personer med  erhvervet døvblindhed til et ressourceteam og spreder information  om døvblindhed til døve- og blindeskoler, samt til lokale myndigheder regionale medarbejdere i distrikterne.

Danske Birgit Larsen, døvblind og aktiv i Nepal-projektet, har af flere omgange været i Nepal for at lave oplysningsarbejde. På billedet deler hun fodbolde ud og skaber dermed begejstring og glæde i hele børneflokken på døveskolen.

Workshops om kommunikation

For døvblinde er kommunikation med synsbeskrivelse, tolkning og kompenserende udstyr altafgørende for at kunne følge med i sociale sammenhænge, lære nyt og opsøge viden om de muligheder og rDøvblinde Dorte Eriksen underviser i taktilt tegnsprog på nepalesisk workshopettigheder, man har som døvblind.

I Nepal er mange døvblinde overladt til familiens formåen, og mange børn med syns- og hørenedsættelser diagnosticeres ikke og hjælpes ikke med udstyr, der kan kompensere for deres nedsatte sanser.

I Nepal-projektet er der fokus på at formidle viden om kommunikation til lærere, tolke og andre fagpersoner på døve- og blindeskoler og i de lokale institutioner, så de kan være med til at skabe bedre kommunikation for døvblinde.

Dorte Eriksen, døvblind taktilbruger fra Danmark, holdt i 2015 workshop om haptisk kommunikation - en kommunikationsform, som kan komme døvblinde i landet til stor gavn. Især under de mange daglige strømafbrydelser, hvor det kan være svært at se visuel kommunikation i tusmørket, når man lider af natteblindhed som mange RP- og usher-ramte gør, kan de følbare signaler på ryggen være med til at gøre livet og kommunikationen lettere. I Nepal er der af kulturelle årsager ikke tradition for at bruge taktil - altså følbar - tegnsprog. Også det prøvede Dorte at ændre på, da taktilt tegnsprog for mange døvblinde er eneste kommunikationsmulighed, når synet svigter helt.

Ulandsbevillinger fremover

Inden for ulandsområdet er regeringen kommet med et udspil om, at der skal spares og prioriteres anderledes omkring ulandsbistand. Handicappuljen, som DH administrerer, beskæres med 26 % fra 42 mio. kr. til 31 mio. kr.
En del lande, herunder Nepal, skal udfases, så staten ikke mere får direkte støtte fra Danmark. I stedet skal  lande, hvorfra der kommer mange flygtninge, prioriteres for at undgå, at de rejser fra deres land. I regeringsudspillet tales der om, at der skal gives støtte til 13 afrikanske lande.
Det betyder, at FDDB fortsat kan søge projektmidler fra handicappuljen til et nyt projekt i Nepal, når det nuværende er afsluttet. Vi må dog forvente, at det bliver sværere at få ansøgninger godkendt.

Støt vores venner i Nepal

FDDB har også en løbende indsamling til Nepal, som alle kan støtte. Bidragene går til hjælpemidler og optime­ring af systemer, som fx vandforsyning til bygnin­ger og solceller.
Du kan støtte vores venner i Nepal ved at indbetale bidrag på:
reg. 2191 konto 8477988459
Vi ved, at hjælpen vil blive værdsat.

Brugte hjælpemidler til Nepal

Har du hjælpemidler, som kan bruges, men som du ikke længere anvender, så vil FDDB gerne modtage dem.
Vi skal flere gange til Nepal inden for de næste par år og vil tage dem med til fagfolk, som uddeler til døvblinde, der ikke har råd til selv at anskaffe hjælpemidler.  Det gælder både brugbare høre- og synshjælpemidler, men ikke defekte ting. Briller og lupper er meget velkomne.

Vil du læse mere om FDDBs projekt i Nepal?

Her kan du finde rejse-beretninger og rapporter fra Nepal-projektet. Ønsker du at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte FDDB.

Beretninger 

2016 MARTS: Beretning fra Nepal - Birgit Larsen

2015 APRIL: Beretning fra Nepal - Dorte Eriksen

2015 JANUAR: Beretning fra Nepal - Birgit Larsen

2014 MAJ: Beretning fra Nepal - Birgit Larsen & Ann Thestrup

2013 DECEMBER: Beretning fra Nepal - Birgit Larsen & Ann Thestrup

Rapporter 

Report 6 months: Project 2015 - 2016 (engelsk)

Report final: Project 2013 - 2014 (engelsk)

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau