Vil du søge om kontaktperson?

Vil du søge om kontaktperson?

Er du døvblind eller synshørehæmmet i alvorlig grad, kan du søge kommunen om kontaktperson ifølge Lov om Social Service §98. En kontaktpersonen kan fungere som dine øjne og ører og dermed være bindeled til dine omgivelser, holde dig orienteret ved fx avislæsning, ordne post, meddelelser og regninger og ledsage ved indkøb, besøg, på kurser mm.

Læs §98 i Lov om Social service her

Hvis du bevilges en kontaktperson, er det din kommune, der ansætter og er kontaktpersonens arbejdsgiver. Døvblindekonsulenternes konsulentbistand til kommunerne omfatter udredning i forbindelse med syns- og høretabet samt rådgivning om og etablering af kontaktpersonordningen. Herudover tilbyder de introduktion, kursus og supervision til kontaktpersonerne. Du kan få flere oplysninger hos din kommune eller hos døvblindekonsulenterne på CFD, som har kontorer fire steder i landet. Find døvblindekonsulenternes adresser og åbningstider her 

Du kan også læse mere i CFDs Håndbog for kontaktpersoner - klik her 

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK