Formandens vinkel marts på tegnsprog

TEKSTVERSION

Af Jackie Lehmann Hansen, formand for FDDB

I starten af februar har vi desværre erfaret, at de politiske forhandlinger, der skulle finde sted om specialeplanlægningen i løbet af februar, er udsat på ubestemt tid.
Det er ikke bare lidt, men meget skuffende. Socialministeren har oplyst, at der IKKE kommer til at finde forhandlinger sted i denne folketingssamling, det vil sige inden oktober.
Så vi må endnu engang væbne os med tålmodighed.
Dermed ikke sagt, at vi ikke fortsætter med at gøre opmærksom på døvblinde og døvblindhed. Det gør vi!

I midten af februar havde vi årets første hovedbestyrelsesmøde. Det var endnu engang et godt møde, hvor vi fik gennemgået mange og vigtige emner. Herunder hvordan vi forventer, at regnskabet for 2023 kommer til at se ud. Heldigvis ser det meget bedre ud, end regnskabet var i 2022.

Hovedbestyrelsen drøftede ligeledes et forslag, vi vil fremsætte på landsmødet 2025. Det handler om hvorvidt hovedbestyrelsesmedlemmerne i FDDB skal vælges for en 4-årig periode fremfor en 2-årig. Der er flere hensyn at tage her, for at vi kan sikre og opretholde en effektiv og langsigtet positiv udvikling i foreningen både for medlemmerne og for de valgte folk, der arbejder bag kulisserne på vores politiske mærkesager.

Der er ingen tvivl om at der sker rigtig mange og spændende ting i vores forening.

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK