Reportage fra et spændende landsmøde

Gule sedler rækkes i vejret i den store sal, som er fuld af mennesker

Gule sedler rækkes i vejret i den store sal, som er fuld af mennesker

Det er to år siden, FDDBs medlemmer sidst havde chancen for at mødes og sætte en fælles retning for foreningen. Det var i 2021, og derfor havde medlemmerne set ekstra meget frem til at mødes i år den 27. juni, på dagen som også var FDDBs 36 års fødselsdag og International DøvBlindedag.

Konferencesalen på Hotel Opus i Horsens summede af forventning, allerede inden deltagerne havde fundet deres pladser. Som dirigent blev valgt Lars Ahlburg, som er forperson fra Danske Døves Landsforbund. Der deltog 94 stemmeberettigede medlemmer, hvilket er foreningsrekord. Heraf deltog 9 medlemmer via online zoom-forbindelse.

Formanden fremlagde beretning

FDDBs formand Jackie Lehmann Hansen fremlagde årets beretning for 2021 og 2022. Han fortalte, hvordan bestyrelsen i de sidste to år har haft særligt fokus på at øge synligheden omkring FDDB, holde møder med politikere, især social- og it-ordførere, og deltage i debatter på sociale medier, podcasts og meget andet. Der har også været stort fokus på at øge indsatsen omkring FDDBs lokale repræsentationer i DH-afdelingerne, og derudover har Jackie besøgt alle erfagrupperne i landet og fortalt, hvad FDDB arbejder med.

Tolkeområdet har også krævet en del bevågenhed, og der er brugt meget energi på at samle alle relevante aktører på området til dialogmøder og sætte fokus på problemerne med tolkeudbuddet.

Der har i løbet af det seneste år været holdt over 300 lokale erfamøder og mere end 30 landsdækkende aktiviteter. Vi er og bliver en forening, som sætter pris på fællesskab og aktiviteter.

Ros til formand og bestyrelse

Der var stor og uforbeholden ros til Jackie og bestyrelsen for den indsats, som især Jackie har som formand ydet med sine mange personlige møder med politikerne og med alle de opslag, han har lavet på de sociale medier. Der var også ros til Årsberetningen, som er overskuelig og god at læse.

Beretningen blev vedtaget med et hav af gule sedler, der blev rakt i vejret, og Jackie fik store klapsalver med på vejen.

Regnskab 2021 og 2022

Ilse Bellamy fremlagde regnskabet for 2021 og 2022. Regnskabet for 2021 var præget af corona og aflysninger. 2022 var påvirket af eftervirkningerne og nedgang på det finansielle marked samt inflation. Det mærkede FDDB tydeligt. Begge årene var ulig noget, FDDB nogensinde har prøvet før, og det kan ses i tallene.
Hvert år får FDDB 1,3 mio. kr. i ULHAN-midler, som er politisk fordelt.
Begge år har indtægterne fra fonde ligget på omkring 2,7 - 2,8 mio. kr.
Både i 2021 og 2022 er der indgået arv.
I alt var der i 2021 indtægter for 9,4 mio. kr. og i 2022 var der indtægter for 9,9 mio. kr.
I 2021 var resultatet et overskud på 44.402 kr.
I 2022 var resultatet et underskud på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes et stort fald i værdipapirerne og på hele aktiemarkedet.
Værdipapirerne er ved at stige igen, og med FDDBs lange investeringshorisont er der ikke risiko for, at man behøver sælge noget før tid. Ilse fortalte, at der er blevet lavet tilpasninger i organisationen. Bl.a. er der nednormeret hvad der svarer til en fuldtidsstilling på sekretariatet, og hovedbestyrelsen er meget opmærksomme på at balancere indtægter og udgifter.
Der var et par bekymrede kommentarer fra salen omkring, at indtægter og udgifter ikke balancerede i 2022. Året var en finansiel udfordring for de fleste foreninger, men måske er serviceniveauet i FDDB blevet for højt i forhold til indtægterne?
Landsmødet godkendte Årsregnskabet, men gjorde samtidig opmærksom på, at der bør værnes om egenkapitalen.

Navneændring til DøvBlinde Danmark 

Et væsentligt punkt på dagsorden var et forslag stillet af en enig bestyrelse om navneændring til DøvBlinde Danmark. Efter en god debat på Ordet Frit dagen før landsmødet og en anonym afstemning på selve dagen, kunne dirigenten erklære, at der var 85 der stemte ja, og syv der stemte nej. Én stemte blankt.
Tillykke til foreningen med det nye navn DøvBlinde Danmark, som træder i kraft pr. 1. februar 2024!

Landsmødet stemte ikke ja til en kontingentforhøjelse, som forblev uændret på 200 kr. pr. år.

Nyvalgt bestyrelse

Landsmødet fik travlt, da der skulle stemmes om en del poster til Hovedbestyrelsen. Du kan læse i denne nyhed (klik her), hvem der blev valgt ind i den nye bestyrelse!

Tre æresmedlemmer

Det sidste punkt på Landsmødet var udnævnelsen af tre æresmedlemmer. Æresmedlemskaber består af livslang fritagelse fra kontingent, et diplom og en æske hjerte-chokolader og blev denne gang givet til tre ildsjæle, der igennem deres år i FDDB har ydet noget helt særligt for foreningens medlemmer:
Bente Mejndor, Birgit Larsen og Gerd Nielsen.
De har alle tre ydet et exceptionelt stykke arbejde og gør det fortsat i erfagrupper, på kurser og i deres daglige virke som tillidsfolk i foreningen.
Stort tillykke til jer – det er velfortjent, og det kunne man høre og se på klapsalverne!

Det var et rigtig godt landsmøde og sommermøde med god tid til at hygge sig og med en dejlig følelse af sammenhold og optimisme blandt foreningens medlemmer.

Næste landsmøde

Næste landsmøde, som skal holdes i 2025 bliver lidt anderledes, idet hovedbestyrelsen på deres sidste møde vedtog, at der ikke længere i forbindelse med landsmøderne skal holdes sommermøder.
Landsmøderne kommer til at strække sig over to dage med en enkelt overnatning. Landsmødet i 2025 vil blive holdt på Hotel Opus i Horsens.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK