RESOLUTION: Tolkeområdet er i fare – døvblinde hægtes af!

Døvblind kvinde får taktiltolkning i hænderne og haptiske signaler tolket på ryggen

Døvblind kvinde får taktiltolkning i hænderne og haptiske signaler tolket på ryggen

Resolution vedtaget af Døvblindes Nordiske Samarbejdskomité (DBNSK) 8. oktober 2023. DBNSK er repræsenteret ved nordiske døvblindeorganisationer fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark

Forestil dig at sidde hos lægen med akut opstået sygdom, men du kan ikke se, du kan ikke tale – og der er ikke nogen til at oversætte dit tegnsprog. Hvordan føles det?

Har man nedsat syn og hørelse – måske mistet begge sanser helt – så er en døvblindetolk som bindeled til omverdenen livsnødvendig i mange sammenhænge. Uden tolk har vi døvblinde ikke lige muligheder i hverdagen. Men alle nordiske lande oplever vi i disse år, at færre søger tolkeuddannelsen, flere forlader tolkefaget, og at der sker kraftige forringelser i de statslige tolkeudbud. Det har alvorlige konsekvenser for livet som døvblind. Uden tolkning begrænses vi direkte i at tale med andre, komme til lægen, tage til foredrag og høre ny viden og i det hele taget deltage i samfundslivet som alle andre.

Døvblindeforeningerne har et samlet budskab til regeringerne i alle de nordiske lande! Vi opfordrer jer til at:

  • Gennemføre tolkeudbud, som skaber tryghed fremfor utryghed
  • Sørge for, at der også i fremtiden findes en tolkeuddannelse af høj kvalitet
  • Sikre at der uddannes nok tolke til at dække behovet
  • Samarbejde med landenes døvblindeorganisationer

Formanden for Foreningen Danske DøvBlinde, Jackie Lehmann Hansen, udtrykker ofte sin bekymring for tolkeområdet. Og han er ikke alene:

”Vi har i alle de nordiske lande hver for sig længe forsøgt at råbe myndighederne op omkring problemerne på tolkeområdet. Vores døvblinde medlemmer, som i mange tilfælde er dybt afhængige af tolk for at kunne kommunikere med andre end deres allernærmeste omgivelser, oplever problemer med at få dækket tolkeopgaver. Det gælder især korte opgaver som lægebesøg, og det gælder i tyndt befolkede områder, hvor det ikke kan betale sig for tolkene at tage opgaver. Samtidig ser vi et bekymrende lavt optag på tolkeuddannelsen i hele norden! Det er som at se et trafikuheld i slow-motion! Hvis ikke der snart bliver skabt konkrete ændringer på tolkeområdet, tør vi slet ikke tænke på, hvilke muligheder døvblinde i fremtiden vil have for at mødes med andre og for at deltage i samfundsdebatten. At problemerne er store i alle nordiske lande, gør bare situationen endnu mere alvorlig. Derfor har vi valgt at gå ud sammen med dette dybfølte opråb om handling”.

Døvblindetolkning er ikke bare tolkning

Det kræver specielle forudsætninger at tolke for døvblinde, da både samtalen og hvad der foregår omkring den døvblinde skal formidles. Synsbeskrivelse og ledsagelse er også en vigtig del af tolkningen. Det kræver erfaring og overblik, og det kræver metode at sætte sig ind i den enkelte døvblindes kommunikationsbehov. Derfor er det ekstremt vigtigt, at erfarne tolke vælger at bruge deres erfaring på området og ikke forlader det efter bare få år, så uerstattelig kompetence tabes.

Men utrygheden hersker hver gang myndighederne laver en ny tolkeudbudsrunde – og det sker hvert andet eller hvert fjerde år. Hver gang mister vi dygtige tolke, der søger væk fra faget. Og de kommer ikke tilbage! Betingelserne i udbuddene er langt fra attraktive for tolkene og gør, at korte opgaver og opgaver i yderområderne er svære at få besat. Det går ud over døvblinde og synshørehæmmede, der langsomt men sikkert hægtes af.

Nordiske døvblindeorganisationers ønsker til tolkeområdet

Vores fælles ønsker til tolkeområdet er:

  • En tolkelov med tidsubegrænset tolkning på alle livets sammenhænge
  • En tolkelov med frit tolkevalg
  • En udbudsstruktur der tilgodeser både lange og korte tolkninger i både byer og yderområder
  • Nem og smidig administration ved bestilling af tolk
  • En samlet indgang til bestilling af tolk

Døvblinde i Norden kan ikke være tjent med ikke at kunne kommunikere med omverdenen, med hinanden, med politikerne, med kolleger, med lokalsamfundet og med resten af verden. Vi både kan og vil ytre os og bidrage til vores omgivelser.

Men det kræver, at der handles – og det kræver, at der handles nu...

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK