NY RAPPORT: 30 skridt mod mere lighed i sundhed

RAPPORT: 30 skridt mod mere lighed i sundhed - KLIK HER

En spritny rapport fra Danske Handicaporganisationer slår fast, at der er stor ulighed i sundhedsvæsenet for personer med handicap og personer med kroniske lidelser!

Bl.a. føler mange, at de selv skal være koordinatorer og eksperter i deres eget forløb og sygdom. Særligt hvis man har mere end én sygdom eller handicap, bliver det svært for behandlere, specialer og aktører at tage højde for de forskellige udfordringer. Mange oplever også et manglende fokus på deres øvrige symptomer. I disse tilfælde er der i endnu højere grad behov for et blik på det hele menneske – og på at styrke samspillet mellem sygdomme, behov og systemer.

Under sloganet ’30 skridt mod mere lighed i sundhed’ er handicapbevægelsen nu kommet med sit bud på, hvordan der kan skabes mere lighed for personer med handicap og kroniske sygdomme.
Et vigtigt tiltag handler om at indføre retten til at have ledsager med ved indlæggelse. Et andet handler om at styrke retten til at få en tolk. Det vurderes ikke altid nødvendigt af sundhedspersonalet, men for en døv eller hørehæmmet kan det være alfa og omega at have en tolk med for at forstå vigtig information om fx medicinering eller behandling. Også selvom det kun er en kort samtale.

Et tredje tiltag, som FDDBs formand, Jackie Hansen, i den grad støtter, er at der stilles krav om, at alle kommuner skal have standarder for kvaliteten i patientuddannelser og træning. I dag er der meget stor forskel på, hvad man får af tilbud fra kommune til kommune, og det er et stort problem for døvblinde og synshørehæmmede, som oplever store udsving og urimelige forskelligheder i både forebyggende indsatser og rehabilitering alt efter, hvor i landet man bor.

Jackie uddyber:

”Det er som et lotteri at være døvblind, fordi vi oplever, at ekspertisen og den vigtige viden om døvblindhed varierer så meget fra kommune til kommune. Mange steder mangler der simpelthen vigtig viden om den specialisering det kræver, når der er tale om en borger med døvblindhed, som skal igennem et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb.
Som døvblinde, er vi ikke forskånet for andre sygdomme - derfor har vi også brug for et sundhedsvæsen, hvor kommunikationen ikke står i vejen for, at vi får de rigtige diagnoser og den rigtige behandling, og hvor viden og specialisering er til stede. I dette tilfælde er lotteriet sjældent den store og lykkelige gevinst. Vi bakker derfor 100% op om Danske Handicaporganisationer forslag til 30 skridt mod mere lighed i sundhed”.

Hele rapporten med de 30 forslag til politiske tiltag kan læses her: 

RAPPORT: 30 skridt mod mere lighed i sundhed - KLIK HER

Læs også DHs eget udspil om rapporten - KLIK HER 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI

Læs mere om FDDBs persondatapolitik ved at klikke her
Læs mere om FDDBs brug af Cookies på hjemmesiden her

LUK